Tersi ve Düzü

Ussuz, yalnızca site yazarlarının değil, isteyen herkesin katılabileceği yeni bir bölüm açmaya karar vermiştir: “Tersi ve Düzü”. Burada; tartışılması, sorgulanması yahut açımlanması gerektiğini düşündüğümüz kimi edebi olay, durum, sorun ya da kavramlar etrafında çeşitli görüş, eleştiri, deneyim ya da gözlemlerin paylaşılması yoluyla belirli bir açıklığa varılabilmesi amaçlanmakta/umulmaktadır. Açılan konu başlıkları site yönetimince hiçbir zaman kapatılmayacak, Ussuz’un yayın seyri boyunca yeni katkılara açık olacaktır. 
Ussuz’un bu bölümüne yazı ya da yanıt gönderen katılımcılar, aşağıdaki koşulları kabul etmiş sayılırlar:
Yazı ya da yanıtlarda;

1. Yazarın adı soyadı açıkça görülmeli,
2. Yazım ve noktalama kurallarına uyulmalı,
3. Üslup ve içerik yönünden belirli bir düzey gözetilmeli,
4. Hakaret ya da küfür içeren ifadeler kullanılmamalı,
5. Din, dil, ırk, mezhep, siyasal görüş ayrımına dayalı yaklaşımlar bulunmamalı,
6. Yasal suç teşkil edebilecek tutum ve ifadelerden kesinlikle uzak durulmalı,
7. Ussuz’un yayın ilkelerine bütünüyle uyulmalıdır.

Yukarıda sayılanlar dışındaki koşullar için Ussuz’un tasarrufu saklıdır.
Yazılardan, bütünüyle yazı sahipleri sorumludur; Ussuz, hiçbir yazının sorumluluğunu kabul etmez.

Aktif "Tersi ve Düzü" sayfaları: