taş at da düşür beni eller ıslık uzun ip
anne kudüs taşı at da düşür beni teller

mili çekilmiş tekerlek misinası çözük yüzün
sönen gözleri oğlu ibran apansızın düşmek

uçarak uçarak kıran camını dili ateş

çevir beni gözler ser gözlerine girdabı gök
gözleri topla salkımından kan üzümün

suvar-ı asur eğri mızrakı inişi yağmur
uyan içine sarkan boşluk inişi yağmur

uçarak uçarak kendi biterek kuş