I

Deli ırmak gözlerimse akıtmalardan bir gece
Sevdanızdı büyük ölümlere ıslanırım için
O en genişinde insan göğümüzün
Kuşlar türküsü yüzyıllardır 21.

(Allah bilir ya Cemal Abi de kan atlıydı öyle
yalınel ateş çocuklarındandı Tanrı’nın)

Kuşak senfonisini yürürken bir gülün de!

II

Pek geniş tüneyip kara sevişirlik ay ne güzel!
dedi, bir Baykuşî:

"Gözü yum yarıdır gece oynar saklambaç,
kapakları kesik!"