"Tüm soyçakallıklarınızı, tanrılığınıza kutsuyorum lânet!"

İçlerinde kendilerine secde-tap, bir öküz gezinirliği yüce;
düşüncesi insansızlık kalkan ayağa, O’ndan doğrulmadır
toprak parçaları gördüm:

Toprağı ve dünyayı, boynuzlarında döğüyorlardı;
hesâb-ı tutar!

Gördüğüm onlarcadır ki, şehirlere yükselmiş bir katedral
gibiydi cennet; sevgi-sanat oyumu, gökyüzünü üleşen
kaya ve kargagillerden çoğalmış:

Bir değil Sömürüntüler Ülkesi!

Kalbiniz, kalpleri; hepsini açıp baktım: "Nasıl büyürdünüz
içerinizdeki Tanrı’ya hırslar hevesler, bir çırpı silinmiş
günahlarla Endüljans?"
adam ve kadınlar töredi.

Papa’sıydı kendinin Çirkinoz Ördek!