dün ırmağın bir kıyısı
nili kuşlar çarpık kanat
yarayla dönen felekleri mavinin
camda dolu
bilyalar söğütleri görür mü

gölleri bakmak kapısı
cin tutmuş başını
kırmızı saç kesilmiş
damdan bana çağırıyor
çocuk diyorum çocuk ne yapsın
gözü incirin gözü
düşürmüş
parça parça mendili

iki tay iki yay mıdır
aktı akacak biribirine
çilleri ateş böceği
yüzü çalıya takılı gece
mısır üçgen nöbetidir