onlara de —üç çiçek açancası bandolarla bir ölüm
kuşanmış şarkısı karşı çocuklar gelecekler tarihi

onlara de —dağardı veysel güneşi ki o körbakmaz
fikret de onun için vurup sıcak çalacağızdır olmuş

teline sazın gitarın halk türküleri kavgamarşkardeş
ne çok harfin oldu senin hep gerçekle çiçek çiçek

sayısız bir yaşama açtığındı istedin ki olsunlar—
tüm adam ve kadınlar —ovasına saf çocuk bilincin

ama anlasalardı mümkün tüm renklerin sönebilirliği
ben, ezilebilirliğidir de çiçeklerin ayaklanmış lanet

—dün senli zıbarıp uzadım karanlığa güzeldin deniz
—dün senli zıbarıp uzadım karanlığa güzeldin deniz