köpek parçalanmıştı zardan önce ilk
satır bacağıma tıkırdıyorum altı kere çift
e artık kalkılır masadan iki kumru ravenna’da
kayıp kanatlarının çırpıntısı iner duvara
açılmamış çalınmış bir kapı bükülür
domino taşlarını ayıran çizgi sağlaması
tutmayan hesabının kafatasında zardan önce ilk
ayağımı çelen şey mi düşüren
çıktığım dalının ucundan dut ağacının
yemişleri taştandır yaprakları ayrılıp yelken
sizi kim ağırlar sandınız ölçülerden gam
uzak durulan lavtasında saklı
bir gün geçmiş miydi zardan önce ilk
senden başka kimsenin işitmediği ses
sizi kim çağırır sandınız ölümlerden yan
e artık kalkılır masadan iki sarmaşık ravenna’da
dönüp duran sineklerin ritmini savıp
saçıp pullarının kandelasını geçiyor
önümden ard arda kalelerim yıkılarak
kanlı ellerimle mi sevdiğim
köpek parçalanmıştı zardan önce ilk

2009