beni geçiniz,
ağzına kadar dolmuş yarayı
sünen günlerden sarkan sözleri
bulutların parmak izinden başlayalım mesela
açık seçik dokunmayı ağrıya

beni geçiniz
boynu bükük uçurtmadan
insan yutan kavşaklardan devam ediniz
sokağın çıkmazından mesela
yıldızlara asılan

bırakınız elini evsizliğin,
dengenin koordinatlarını biçiniz
küfrün en sosyetik olanını seçiniz
süren süreğen sürüngen kininizle
kendinizden geçiniz