biçim konuşup ölüm çıkıyor, tümelden
gözlerimizi kanla bağlayan kumandan
dolaşıp ırzını, Güneydoğu’suyla bir halkın
köylerde ve yalnız dağlarda: Kırım Çiçeği
fotoğraflar ki, bir zafer karasıdır. Orda


Olum´u tersleyen pillerin de tözü ─ nasıl
verirlerse başlarını, ötelerce ayrılığa
doğumdur; yitimle yeni bir dirim arası

bir toz koparıverir, nesneyi göğsünden
balçığında dünyanın. ─ Sonra, yüzyıllar


küçük su bendleriyle arkeoloji; ve kazı
ve anatomik bağ, koleksiyonel odalarda
taşın taş üstüne yılanın yılana körsüzlüğü
erteden ─ Babaeskisi damarların da…
biçim konuşup ölüm çıkıyor, tümelden.


dolanıp boynumu geçkisinde köprülerin,
bir derinliğe asıyorum; korkunç kara.


17 Ağustos 2011