“sonsuzluk ve bir gün”

dipsiz bir şubat salınır
perdelerin ardından
süzülen ışık dans eder kederiyle
gri tenin sararan boylarında

budanan ağaçlar düşer
ren’in ortasına
boğar dalları sicim sicim
Tuna’ya dökülür saçları çözülen köpükleriyle

budapeşte sokaklarından
kum çalar angelopulos
çamur derili katran tırnaklı çocuklara
sisi anlatır farsça

Pers’in arka sokaklarında
uğuldayan güneşte ve elleri havada
Avesta kaldı kulaklarında
tek renkli kadınların