1.
çekiliyor rengi günün
eski dağılmış ağzına

dirim ve yol
tam ortadan
ikiye çatlanmış düğme

düşünen boşluk kesiyor
boylu boyunca o yazı

anlıyorsun hiçbir şey
kendinden başlamıyor

2.
başlamıyor kendinden
hiçbir şey anlıyorsun

yazı o boylu boyunca
kesiyor boşluk düşünen

düğme çatlanmış ikiye
ortadan tam
yol ve dirim

ağzına dağılmış eski
günün rengi çekiliyor