baktığım yerden
ekinleri ayırmış rüzgar saçlarını ellerin
tepeyi aşan bir yol çıktıkça hafiflediğim

her bir kelimeni kağıttan okudum
durmak dudaklarımı kurutuyor
uzak bir deniz iniyor çıkıyor kanımda

bir adım daha atıyorum
her şey dönüyor bir kez daha
her şey zamanda çözülerek isimsizliğine
her şey geriye

yüzüme çarpan
zamanın saçları
ne kadar
ne kadar daha
yüzüme çarpan
ruhunun iplikleri
daha ne kadar
ne kadar

fark eder ki

Aralık 2013