birinci gün
aşkı koyuyorum tuzlu suya
ağlarken kum döküyor

ikinci gün
şaşkın bir anne bırakıyorum
sabır öfkeye bilenme öğretiyor

üçüncü gün
anılar istifliyorum sıralı sırasız
yara yarayı kanatıyor

dördüncü gün
dayanışma düşü mayalıyorum sütbeyaz
omuz omuza değince kesiliyor

beşinci gün
ozonu çalınmamış dünya çiziyorum
geceyle gündüz karışıyor

altıncı gün
insan yerleştiriyorum bütün sahillere
denizin tirşesi bulanıyor

yedinci gün
kumu değiştirip sil baştan
aşkı koyuyorum tuz….