Sözlükte A harfiyle başlayan 5 madde bulunmaktadır.
Acı


  1. Maddi ve görünür sebepler olmaksızın, yaratıcı veya yıkıcı olabilecek, ruh durumu. Vallejo, “en dipten başlayarak acı çekiyorum, yalnızca acı çekiyorum bugün … benim acım … göçmen kuşların bıraktığı tarafsız yumurtalardandır” diyerek acıyı tanımlamıştır. Elbette burada yaratıcı acıdan söz ediyoruz, Camus’nun çektiği acı ile, Kafka’nın çektiği acının kendisidir bu, yaratıcı acı, trajikomiktir. (Özgür Temiz)


  2. Doğa koşul hariç, “birey öz” duyumsanmış olanın olumsuz sonuç bildirimi başka öz´lerce; birimi, vicdanlı ve onurlu şair üzre her çağda baskın kalan. (İbrahim Azar)


  3. Geldiğinden gideceğine çekil, -miş bir müddet; kendisinden kaçınıldığında, haps olduğu kişinin Ölgün Zaman. (İbrahim Azar)Açıklık-Kapalılık
Nedir bunun anlamı? Anlıyorsam açıktır, anlamıyorsam kapalı.

Benliğin inşa’sı dil’in ve mantık’ın temelinde aile ve toplum tarafından “eğitilme” ile “işleme” ile tamamlanan ve ferdin çevresine uygunluğunu sağlayan medeni ve edilgin bir süreçtir. Kapitalizm çağında ferdin “pazara çıkartılmaya hazır halde”-oluşu “bilinç”’tir, Şerifimizin söylediği gibi. Benliğin inşa’sı tamamlanınca ferd için “Pazar”’da değerlenmeyenler muamma haline dönüşür.

Kendilik benliğin örtüsü altında, benliğin karanlık toprağında gömülüdür. Arapça ifadesiyle kâfir’dir. Kendilik ezeldedir ve ebeddedir. Kendilik “hikmet”’tir ve bu nedenle gayri medenidir, bozguncudur, eş deyişle “karşı-bilinç”’tir. Muamma kendilik için mevsimsiz sıcaklık ve kara ışıktır.

Ferdin inşa edilmiş hali “ben” ile varoluş hali “kendi” arasındaki farklılık çatışır muamma karşısında.

Olup biten her şey muammaya dahildir. Bir şeyin neliği, işaret ediliyor oluşu, anlamı. “Nedir bunun anlamı?” sorusu anlaşılabilir bir değerler düzeninin kabulüyle sorar ve kördür. Akıl yürütmenin üç adımı tökezlediğinde, tüm değerlerin yenilenmesi göze alınamayacağına göre, açıklık kapalılık belirlenimi gerçekleşir. Muamma ile karşılaşan bilincin eylemini belirleyen benliğin emniyeti ve kapitalizmin devamıdır. Barbarlar hendekleri, kale kapılarını ve medeniyeti aşamazlar.

Kapitalizm iğreti universalizmdir. Her şeyi alır, kendine dahil eder, değerler; eylemi, aşkı, şiiri…piyasa için dönüştürür.

Şiir eğitilmiş, işlenmiş bilinçte en fazla incelmiş bir zevktir. Şair duygularını güzel bir söyleyişle ifade eden zarif aşık. Hakikatte onlar için şair koyun sürülerine dalan kurttur, şiir vahşet. Ecemiz de bir yerde muhakkak “üstü kalsın” demiştir. Neyin anlamı var? Açık olan ne, kapalı olan ne? Şiir çetrefil muamma, şair kâfiri dünyanın. (Metehan Karaduman)

Arkadaş
Akıl ve sevgi ile kendimize kattığımız ve koruduğumuz değerleri paylaşmak istediğimiz insanlardır. (Serpil Güven)

Aşk  1. İç kapı gözüyle, dış kapı gözünün; bakışım esası: İnce. (İbrahim Azar)
Atalet
Varlıkların nesnelerine yönelik bilme elde etme kullanma arzusu tükendiğinden herhangi bir erime güdülenemeyen, bu hal adına yaşamak da denilen süreçte ağır ağır ve kesintisiz biçimde kendiliği kuşatarak ancak tükenişin sonlandığı anda fark edildiğinden herhangi bir çıkışa yönelme imkanı da bulamayan kişinin, gündelik ve acımasız kamu bilincinin tembellik etkinsizlik işlemezlik gibi bir eylemden kaçınma bir eylemin yokluğu kategorisine iterek cezalandırdığı ve bedenle kayıtlı bilincin ontolojik çaresizliğinin inkar edilmesi suretiyle inşa edilen kendilikten uyanışı topluma karşı müeyyidesi hor görme olan bir suça dönüştürdüğü, basit ve mutlak anlamda zaman-lı ve mekan-lı oluşunun eylemine verilen isim, başka bir deyişle süre duran mutsuz bilincin ölmek eylemine doğru tamamlanmakta olan eyleminin ya da can çekişen bedenlilik hal-eyleminin ismi. (Metehan Karaduman)


Madde önerin →