Sözlükte G harfiyle başlayan 4 madde bulunmaktadır.
Garip

  1. Türk edebiyatında bir dönemi ifade eder. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde dilde arılık biçemde sadelik olarak kendini göstermiştir. Bu sadelik ilk dönemlerinde şairane olana karşı bir tepki olarak ortaya çıktığında verimli olmuştur. Türk şiirinin kendini bulması yolunda ikinci yeninin doğuşuna hazırlık yapmıştır. Ancak, Türkiye’deki insanların yarısından fazlasının kendisini şair ilan etmesi ile ilişkisi göz önüne alındığında, şiirin anlaşılması nın ve gerçek şiirin ortaya çıkmasının önünde önemli bir direnç noktasıdır. Orjinal ve kendi içinde tutarlı verimli olan bu akım bugün, alt alta yazılan duygulu ifadelerin şiir olarak adlandırılması hastalığının masum taşıyıcısıdır. (Özgür Temiz)

  2.  “Gurbette olan kişi”, “batıya gitmiş olan” anlamları yanında “acayip”, “alışılmadık” anlamını da vermektedir. Sözcüğün tüm anlamları şiiri çağrıştırmakta ve şairane olanı kendisinde barındırmaktadır. 1 inci açıklama dikkate alındığında “Garip” adlı edebiyat akımının anlaşılması kolaylaşacaktır. (Özgür Temiz)


Georges Simenon
Kederi adam gibi taşıyan Maigret mi, Simenon mu? Kim? (Nalân Kiraz)Göstergenin Nedensizliği
Gösterenle gösterilen arasındaki ilişkinin temel niteliğini açıklamak için kullanılır. Dil açısından düşünürsek, sözcüğün kendisi ile işaret ettiği anlam/kavram arasında kurulu olan ilişkinin kendiliğinden ve zorunlu değil, uzlaşımsal ve saymaca olduğu anlaşılır. Bir varlığa, bir kavrama belirli bir sözcükle işaret etmemiz için o varlığın, o kavramın kendisinde bizi buna zorlayan bir durum, bir neden yoktur. Eğer sözcükle anlam/kavram arasında zorunlu ve kendiliğinden bir ilişki olsa idi dünyanın tüm dillerinde aynı varlıklara aynı adlar verilirdi. Oysa Türkçedeki “yaşam”, Arapçadaki “hayat”, Almancadaki “das Leben”, Fransızcadaki “la vie”, Rusçadaki “жизненный”, İtalyancadaki “vita”, İngilizcedeki “life” sözcükleri aynı kavramı adlandırmak için kullanılan farklı farklı göstergelerdir. Bu çeşitlilik ve farklılık, temeldeki “nedensizlik”le ilgilidir. (Erdoğan Kul)

Gösteri
Gösteriş için çıktığını her vesileyle belli eden sermaye dergilerinden biri. (Erdoğan Kul)


Madde önerin →