Sözlükte H harfiyle başlayan 2 madde bulunmaktadır.
Hayati Baki
İntihar eden şairler ve öldürülen şairler alt başlıklarıyla Şiirin Kesik Damarları adlı iki ciltlik dünyanın tek örnek antoloji-kitabını yazmış, ancak ölmeden yağmalanamayacağı düşünüldüğünden edebiyat otoritecikleri tarafından bir süre daha görmezden gelinmek üzere uzlaşılmış Türkiye’nin gerçek anlamdaki tek nihilist şairi ve şiir kuramcısıdır. Şair ve Otorite, Şiir ve Yanılsama kitabı yanında, Türk şiirinde yüz yıl daha anlaşılmaksızın gömülmek üzere sözleşilmiş Harfler Kitabı baş yapıtıdır. 4 yıl sonra ilk defa bir dergide yayımladığı şiiri Cumhuriyet gazetesi tarafından ayın şiiri olarak değerlendirilmiştir. Ancak bu metinde bile gazete adını geçirtmek zorunda kaldığından bu ünvana şunu demek yakışıyor, “yine de şiir kazanmamıştır.” (Özgür Temiz)

Hüzün

  1. Var olmanın, ‘olmadı’ların ve aşkın her umutsuz biçiminin yarattığı, sebebini yok sayan, giderilemez, dindirilemez duygu; incelip de kopamamanın insan hali. (Esen Yalım)

  2. “Her şey, benimsediğin oranda gelişir”e en yakın-duran sonuç; acı. (İbrahim Azar)

  3. “Şimdi” kılınmış an’dan içre, izlere taşınmak yâ´da; üzünç. (İbrahim Azar)

  4. İç-dış yüze damılmış yaş tebessümlerini sevdiğimiz… (İbrahim Azar)Madde önerin →