Sözlükte M harfiyle başlayan 3 madde bulunmaktadır.
Madde ve Eylem
Maddenin doğası, varlık’taki yeri üstüne söylenmiş olanlara ek olarak; Şiirin maddesi “söz”dür. Söz söylendikten sonra maddeleşir, ancak söylenmeden önce bu “olası madde” olarak adlandırılabilir. Nerede madde varsa, orada eylem vardır; ya da eylemle karşılaştığımızda bunun maddenin bir ürünü olduğunu tespit etmemiz gerekir. Söz dile geldiğinde maddenin bütün olanaklarını, eylem ve bir eylem türü olan eylemsizliği beraberinde getirir. Söz, her ne kadar soyut bir alandan hareket ederse etsin, sonunda madde olarak karşımıza çıkar. Onu anlamamızın biricik sebebi budur. (Özgür Temiz)

Magda Szabô
Her gün yanı başında olduğunu sandığın kişi açtığında kapıyı, ardında ne var? Hiç bilemez insan. (Nalân Kiraz)

Medeniyet
İnsanların birlikte yaşamaları eylemi. Bu eylemi destekleyen, insanların işini kolaylaştıran, onlara “uyan” her insan eylemi ve düşüncesi “medeni” olarak tanımlanabilir. Örneğin üzerine oturmak için yapılan hasırdan bir tabure, insanlar tarafından benimsendiyse, medeniyete katkı sayılır. Çünkü insanları bir masanın etrafında oturarak çay içme eylemi esnasında “uygun” bir biçimde bir araya getirir. İnsanların birbirlerine ve başka şeylere olan sevgi ve sakınmalarını destekleyen her şey, medeniyeti de destekler ve besler. Birlikte yaşamanın “asgari” koşuludur medeniyet. Yani birileriyle birlikte yaşıyorsan, onların işlerini kolaylaştıracak, birbirlerini ve şeyleri sevip sakınmalarını sağlayacak biçimde düşünmeli ve eylemelisin. (bkz. faşizm ve kapitalizm) (Şerif Yıldırım Tatay)


Madde önerin →