Ussuz Kasım 2008 tarihinde kurulmuştur. Erdoğan Kul ve Esen Yalım Karaduman editörlük, Hasan Ağan Karaduman ise yayın danışmanlığı görevlerini yürütmektedir.

Yazı Yayımlama Koşulları:

  1. Ussuz, özgün ve yeni çalışmalara yer veren bir yayın organıdır. Derlemeci değil, yaratıcı ve üreticidir.
  2. Bununla birlikte, yazar/şair/çevirmen, daha önce başka bir yerde yayımladığı bir metin üzerinde önemli değişiklikler yaptığı için ya da kendinde saklı bir nedenle (bu durumu ve isterse gerekçesini Ussuz’a bildirerek) söz konusu çalışmasını Ussuz’da yayımlamak istediğinde, editörlerce, ilgili metin değerlendirmeye alınır. Ancak bu metinlerin daha önceki yayım yerinin ulusal ölçekte dağıtımı yapılmayan ya da elektronik ortamda çıkarılan bir dergi/yayın organı olması temel koşuldur. Holding/sermaye dergileri ile yazınsal erk/iktidar oyunlarına bulaşmış dergilerde yer almış metinler, öbür koşulları taşısalar bile değerlendirmeye alınmazlar.
  3. Daha önce herhangi bir edebiyat dergisinde çalışmaları yayımlanmamış, yazı ya da şiirlerini ilk kez Ussuz’da yayımlayacak kişilerin, çalışmalarından en az üç örnekle birlikte kendilerini tanıtan kısa bir yazı da göndermeleri gerekmektedir.
  4. Yayımlanan yazılardan yazarları sorumludur. Ussuz hiçbir biçimde sorumluluk kabul etmez.

Yazılarınızı, ussuz.edebiyat@gmail.com ya da editor.ussuz@gmail.com e-posta adreslerine gönderebilirsiniz.